Chữ tình

70 năm một chữ tình
Cuộc đời gắn bó chúng mình bên nhau.
Chính trong gian khó dãi dầu
Cương cường chèo chống trước sau đậm đà
Minh chứng bởi tấm lòng bà
Công lao gây dựng cửa nhà mới nên
Tâm tình sâu nặng chẳng quên
Chí thú -nhẫn nhịn giữ bền hồn quê
Cần cù vun đắp mọi bề
Tuyết sương tóc phủ nhớ về thời gian.
8 con như ngọc như vàng
Mẹ cha nhờ cậy vẻ vang tuổi già.
Được nghe tâm sự của ông
Chúng cháu kính tặng mấy dòng thơ vui
Vợ – Chồng ân nghĩa cuộc đời
Yêu bà – ông mãi rạng ngời tấm gương
Trong nhà trên kính dưới nhường
Gia phong nền nếp mở đường công danh
Bách niên giai lão song hành
Tình thương vô tận luôn dành cháu con