No Image

Bức ảnh của năm

March 20, 2018 batoan 0

Mình có rất nhiều ảnh của đồng nghiệp đang phẫu thuật nhưng xem đi xem lại mãi trong album thấy cái này có ấn tượng […]