Tuyến tiền liệt tăng sinh do can khí uất trệ và thấp nhiệt hạ chú ở nam giới

Tuyến tiền liệt tăng sinh do can khí uất trệ và thấp nhiệt hạ chú ở nam giới
Tuyến tiền liệt tăng sinh do can khí uất trệ và thấp nhiệt hạ chú ở nam giới
  1. Do can khí uất trệ
  • Nguyên nhân: Nội thương thất tình dẫn đến can khí uất kết, sơ tiết rối loạn, ảnh hưởng đến chức năng khí hóa của tam tiêu, không thông điều được thủy đạo thành chứng long bế.

Triệu chứng chủ yếu: Tiểu không thông hoặc thông khó, do tinh thần căng thẳng hoặc do tức giận sinh ra, thường kèm theo ngực sườn bụng đau, chất lưỡi đỏ nhạt rêu mỏng trắng, mạch huyền tế.

  • Phép trị: Sơ can lý khí, thông lợi tiểu tiện.
  • Bài thuốc: Sài hồ sơ can tán gia giảm (sài hồ, uất kim, trần bì, hương phụ, ô dược, tiểu hồi, xuyên luyện tử, cam thảo, bột trầm hương, hổ phách (hòa uống)
  • Gia giảm: khí uất hóa hỏa, mồm khô dễ giận gia đơn bì, sơn chi.

Bệnh án: Lý X, 78 tuổi, năm 1980, một bệnh viện ở Bắc kinh chẩn đoán phì đại tuyến tiền liệt, do HA cao không mổ được đặt lưu niệu quản, thường bị viêm niệu đạo rất khổ sở, bệnh nhân người gầy tinh thần ủ rũ, rêu lưỡi vàng nhầy mạch huyền, dùng bài sơ can tán kết khai bế có sài hồ, ngưu tất đều 10 gam, sinh mẫu lệ 30 gam, đơn sâm, đương qui, xích thược, hải phù thạch (sắc trước), hải tảo, côn bố, hạ khô thảo đều 15 gam, xuyên bối mẫu 3 gam (uống riêng) thận kinh tử (quế viên nhục bao) 5 hạt nuốt, lần đầu uống 5 thang. Bệnh nhân uống 2 thang thấy dễ chịu, cảm giác có đi tiểu, uống 3 thang nữa bỏ niệu quản tự đi tiểu, cộng uống 10 thang, bệnh nhân đi tiểu bình thường, thăm hỏi không thấy tái phát…

Tuyến tiền liệt tăng sinh do can khí uất trệ và thấp nhiệt hạ chú ở nam giới
Tuyến tiền liệt tăng sinh do can khí uất trệ và thấp nhiệt hạ chú ở nam giới
  1. Do thấp nhiệt hạ chú
  • Nguyên nhân: Ăn nhiều chất cay nóng dầu mỡ sinh thấp nhiệt hạ chú, gây bàng quang khí hóa rối loạn phát sinh long bế.
  • Triệu chứng chủ yếu: Tuyến tiền liệt tăng to, tiểu tiện nhỏ giọt không thông, nước tiểu đỏ đục, bụng dưới đầy, mạch hoạt sác hoặc huyền sác.
  • Thanh lợi thấp nhiệt.
  • Bài thuốc: Trị bá khôn thảo thang gia giảm (tri mẫu, hoàng bá, khôn thảo, ngưu tất, đơn sâm, đại hoàng, xuyên sơn giáp, nhục quế, lục nhất tán, cù mạch, bách hoa xà thiệt thảo, biển súc)

Bệnh án: Trình X X, 80 tuổi, bệnh nhân nghiện thuốc lá rượu, nghề làm bếp ăn nhiều chất béo ngọt, 2 năm lại đây tiểu khó, đi ít tuy muốn đi, gần đây do cảm mưa ẩm nóng khiến hội âm đầy tức đau, tiểu nhiều lần tiểu gấp đau, có lúc có máu, đã dùng Bát chính tán bệnh tình có giảm, do uống rượu nhiều bệnh nặng lên, 15 phút mới đi được ít, đã 2 lần thông tiểu nhưng đau nhiều hơn có máu đến xin khám. Bệnh nhân vẻ mặt đau đớn, tinh thần bức xúc, bụng đầy, một ngày chưa tiểu, táo bón, mạch trầm huyền hoạt, lưỡi đỏ rêu vàng nhầy, siêu âm, tuyến tiền liệt to. Chứng thuộc thấp nhiệt hạ chú phát thành long bế, phép trị thanh nhiệt lợi thấp, dùng bài tri bá khôn thảo thang gia giảm thuốc có: hoàng bá, tri mẫu, ngưu tất đều 20 gam, đơn sâm, biến súc, bạch hoa xà thiệt thảo đều 30 gam, đại hoàng 15 gam, ích mẫu thảo (khôn thảo) 50 gam, xuyên sơn giáp 15 gam (sắc riêng uống) bột nhục quế (uống riêng) l0 gam, lục nhất tán 12 gam, cù mạch 20 gam, sắc uống, ngày 1 thang. Sau 1 tuần, bụng giảm đau nhiều, bỏ ống niệu bệnh nhân tự đi ít. Nguyên phương cho thêm đạm trúc diệp 12 gam, sơn chi 10 gam, uống 2 tuần bụng cơ bản hết đau, hết tiểu đau gắt và tiểu bình thường, uống tiếp thuốc 1 tuần để củng cố.